Poprawka: błąd uruchamiania aplikacji Esrv.exe

Doradzają: Kliknij Tutaj, Aby Naprawić Błędy Systemu Windows I Optymalizować Wydajność

Niektórzy użytkownicy zgłaszają otrzymywanie komunikatu o błędzie dotyczącego pliku esrv.exe przy każdym uruchomieniu. Początkowo błąd był zgłaszany w wersjach technicznych podglądu systemu Windows 10, ale potwierdzono, że wystąpił on na aktualnych komputerach. Chociaż błąd może się różnić, większość użytkowników zgłasza, że ​​przy każdym uruchomieniu widzi następujący komunikat o błędzie:

esrv.exe - Błąd aplikacji: Aplikacja nie mogła uruchomić się poprawnie (0xc0000142). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć aplikację.

Uwaga: Kliknięcie OK spowoduje, że błąd na razie zniknie, ale natychmiast powróci przy następnym uruchomieniu.

Na podstawie naszych badań wydaje się, że problem występuje po zastosowaniu przez użytkownika dużej aktualizacji systemu Windows lub aktualizacji do systemu Windows 10 ze starszej wersji systemu Windows.

Co to jest esrv.exe?

Eserv.exe to proces należący do Intel Driver Update. Przez większość czasu błąd występuje, ponieważ aktualizacja sterownika Intel została nieprawidłowo usunięta lub obsługiwana ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez Windows Update podczas instalacji aktualizacji.

Nieprawidłowe usunięcie spowoduje pozostawienie niektórych części (klucze uruchamiania, uruchamianie raz kluczy), które nadal mogą wymagać uruchomienia procesu Eserv.exe przy każdym uruchomieniu. Ponieważ system Windows nie jest już w stanie znaleźć i uruchomić procesu Eserv.exe (lub procesu z nim związanego), zamiast tego zostanie wyświetlony błąd uruchamiania aplikacji Esrv.exe .

Ponieważ Intel przestał wspierać Intel Driver Update i zastąpił go Intel Intel Driver & Support Assistant, Windows Update próbuje dokonać samego przejścia. Jednak podczas tego procesu może wystąpić błąd, który powoduje odrodzenie się błędu uruchamiania aplikacji Esrv.exe.

Usuwanie błędu uruchamiania aplikacji Esrv.exe

Jeśli obecnie zmagasz się z tym samym problemem, w tym artykule znajdziesz różne kroki rozwiązywania problemów, które najprawdopodobniej pozwolą Ci usunąć problem z fazy uruchamiania. Poniżej znajduje się zbiór metod używanych przez innych użytkowników do usunięcia komunikatu o błędzie. Postępuj zgodnie z każdą potencjalną poprawką, aż znajdziesz rozwiązanie, które rozwiąże problem. Zaczynajmy!

Metoda 1: Odinstaluj aktualizację sterowników wewnętrznych

Najprostszym sposobem uniknięcia błędu aplikacji startowej Esrv.exe jest odinstalowanie programu, do którego należy. Aktualizację sterownika Intel można odinstalować konwencjonalnie z programów i funkcji .

Uwaga: jeśli martwisz się utratą funkcjonalności po odinstalowaniu Intel Driver Update, nie przejmuj się. Intel zastąpił już starą aktualizację sterownika Intel Intel Intel Driver Assistant i asystentem wsparcia. System Windows powinien automatycznie zauważyć i ponownie pobrać najnowszą wersję, jeśli program jest potrzebny. Aby zapewnić Ci ochronę, zapewnimy link do ręcznego pobierania w celu uzyskania alternatywy.

Oto krótki przewodnik, jak zatrzymać błąd uruchamiania aplikacji Esrv.exe przy każdym uruchomieniu przez odinstalowanie oprogramowania sterownika Intel :

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć nowe okno Uruchom. Następnie wpisz „ appwiz.cpl ” i naciśnij Enter, aby otworzyć Programy i funkcje .

 2. Wewnątrz programów i funkcji przewiń listę aplikacji w celu zlokalizowania oprogramowania sterownika Intel .
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy oprogramowanie sterownika Intel i wybierz Odinstaluj . Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć oprogramowanie z systemu.
 4. Po usunięciu oprogramowania sterownika Intel zamknij Programy i funkcje i uruchom ponownie komputer.
 5. Przy następnym uruchomieniu sprawdź, czy błąd powraca. Jeśli problem został rozwiązany, możesz powrócić do programów i funkcji i sprawdzić, czy oprogramowanie sterownika Intel zostało zastąpione przez Intel Driver & Support Assistant . Jeśli nie, możesz pobrać narzędzie ręcznie z tego linku ( tutaj ).

Jeśli nadal pojawia się komunikat o błędzie Esrv.exe przy każdym uruchomieniu, przejdź do metody 2 .

Metoda 2: Zmień nazwę każdej instancji pliku esrv.exe

Niektórym użytkownikom udało się rozwiązać problem, ręcznie wyszukując każde wystąpienie Esrv.exe i zmieniając nazwę rozszerzenia pliku. Podobno udało się zapobiec występowaniu błędu przy każdym uruchomieniu.

Oto krótki przewodnik, w jaki sposób wyszukać i zmienić nazwę każdej instancji pliku esrv.exe:

 1. Otwórz Eksplorator plików i uzyskaj dostęp do dysku C (lub partycji, na której znajdują się pliki systemu Windows).
 2. W katalogu głównym dysku systemu Windows użyj pola wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyszukać „ esrv.exe ”. Powinieneś być w stanie znaleźć co najmniej dwa wystąpienia w folderze Intel znajdującym się w części Pliki programu .

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każde zwrócone wystąpienie pliku esrv.exe i kliknij polecenie Zmień nazwę . Następnie po prostu dodaj „ .old ” na końcu rozszerzenia. To zasygnalizuje systemowi operacyjnemu zignorowanie tego pliku.

 4. Kliknij Tak po znaku zachęty Zmień nazwę, aby potwierdzić zmiany.

 5. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy błąd powraca przy następnym uruchomieniu.

Jeśli komunikat o błędzie nadal pojawia się podczas fazy uruchamiania, przejdź do ostatniej metody.

Metoda 3: Użycie Autoruns do usunięcia dowolnego klucza startowego związanego z esrv.exe

Jeśli żadna z powyższych metod nie zdołała usunąć błędu uruchamiania aplikacji Esrv.exe, zobaczmy, czy możemy usunąć błąd, usuwając klucze startowe wywołujące usługę esrv.exe . Osiągniemy to dzięki Autoruns - programowi wyposażonemu do usuwania programów run, runonce, kluczy rejestru i folderów startowych.

Ponieważ błąd występuje przy każdym uruchomieniu, problem jest prawdopodobnie spowodowany zaplanowanym zadaniem, które zostało pozostawione przez niewłaściwą dezinstalację lub uległo awarii. Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby usunąć wzmiankę o uruchamianiu programu esrv.exe, zapobiegając w ten sposób pojawieniu się tego błędu:

 1. Odwiedź ten link ( tutaj ) i kliknij przycisk Pobierz Autoruns i Autorunsc, aby pobrać narzędzie.

 2. Po pobraniu archiwum na komputer użyj oprogramowania dekompresyjnego, takiego jak WinZip, WinRar lub 7Zip, aby wyodrębnić zawartość w dostępnym folderze.
 3. Otwórz folder, do którego wyodrębniono zawartość i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny Autoruns.
 4. Gdy pojawi się początkowe okno, nie rób nic, dopóki lista Wszystko nie zostanie w pełni załadowana elementami startowymi.
 5. Po wypełnieniu listy naciśnij klawisze Ctrl + F, aby wyświetlić funkcję wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz „ esrv.exe ” i kliknij przycisk Znajdź następny .

 6. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsze niebieskie wyróżnione wystąpienie i wybierz Usuń, aby usunąć element startowy. Po rozwiązaniu pierwszego wystąpienia ponownie uruchom funkcję wyszukiwania (krok 5) i powtarzaj procedurę, aż nie pozostaną żadne elementy startowe, które wspominają o esrv.exe .
 7. Zamknij Autoruns i uruchom ponownie komputer. Przy następnym uruchomieniu nie powinieneś martwić się błędem aplikacji startowej Esrv.exe .

Ciekawe Artykuły