Poprawka: automatyczna naprawa Komputer nie uruchomił się poprawnie

Doradzają: Kliknij Tutaj, Aby Naprawić Błędy Systemu Windows I Optymalizować Wydajność

Błąd „ Twój komputer nie uruchomił się poprawnie ” jest często spowodowany uszkodzonym plikiem MBR lub BCD, przez co system Windows nie uruchamia się. Po włączeniu systemu zwykle system Windows uruchamia się i przenosi się na ekran Pulpitu, jednak w tym przypadku pozostało tylko okno komunikatu, które pozwala zrestartować system lub przejść do opcji zaawansowanych.

W niektórych przypadkach problem można łatwo rozwiązać za pomocą funkcji automatycznej naprawy systemu Windows po ponownym uruchomieniu systemu, jednak nie jest to konieczne dla wszystkich. Jeśli błąd będzie się powtarzał nawet po wielu rozruchach, oznacza to, że MBR jest uszkodzony. W takim scenariuszu możesz zastosować następujące rozwiązania, aby rozwiązać problem.

Twój komputer nie uruchomił się poprawnie - Automatyczna naprawa systemu Windows 10

Co powoduje błąd automatycznej naprawy „Twój komputer nie uruchomił się poprawnie” w systemie Windows 10?

Ponieważ błąd jest nagły, może być spowodowany jednym z następujących czynników -

 • Nagła awaria zasilania . Jeśli błąd pojawia się po nagłym zaniku zasilania, może to być przyczyną błędu. Wiadomo, że awarie zasilania powodują takie problemy.
 • Aktualizacja komputera . W niektórych przypadkach niedawna aktualizacja komputera może również powodować problem. Proces aktualizacji mógł uszkodzić plik MBR, z powodu którego występuje błąd.
 • Aplikacja innej firmy lub ostatnia zmiana sprzętu . Czasami aplikacja innej firmy lub ostatnia zmiana sprzętu w systemie może spowodować pojawienie się błędu, w takim przypadku konieczne będzie uruchomienie przywracania systemu. Jest to dość rzadkie, ale wciąż możliwe.

Możesz rozwiązać ten błąd, wykonując podane rozwiązania z odrobiną szczęścia po twojej stronie.

Rozwiązanie 1: Uruchomienie przywracania systemu

Jak wspomnieliśmy, w niektórych przypadkach aplikacja zainstalowana w twoim systemie może powodować błąd. W takich sytuacjach konieczne będzie wybranie Przywracania systemu. Przywracanie systemu przywróci system do punktu, w którym błąd nie wystąpił. W ten sposób wyeliminuje to możliwość wystąpienia błędu przez aplikację innej firmy. Oto jak to zrobić:

 1. W oknie komunikatu Automatyczna naprawa kliknij „ Opcje zaawansowane ”.

  Uzyskaj dostęp do opcji zaawansowanych, klikając opcję Opcje zaawansowane
 2. Wybierz „ Przywracanie systemu ” i przejdź przez proces.

  Wybór Przywracania systemu z Opcji zaawansowanych

Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach przywrócenie systemu do określonego punktu nie rozwiązuje problemu. W takim przypadku spróbuj przywrócić system do stanu nawet z powrotem, aby sprawdzić, czy to pomoże.

Rozwiązanie 2: Napraw system za pomocą rozruchowego napędu USB / DVD

Czasami, gdy naprawa automatyczna systemu Windows nie rozwiązuje problemu, naprawa systemu ze środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE) może działać. W tym celu będziesz potrzebować rozruchowego napędu USB, CD lub DVD - albo to zrobi. Oto jak to zrobić:

 1. Włóż dysk rozruchowy .
 2. Uruchom z dysku rozruchowego.
 3. Po wyświetleniu okna Instalatora systemu Windows kliknij opcję „ Napraw komputer ” w lewym dolnym rogu okna.

  Naprawianie systemu Windows z WinRE
 4. Przejdź przez proces i sprawdź, czy to pomoże.

Rozwiązanie 3: Naprawianie plików systemowych za pomocą wiersza polecenia

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, możesz spróbować naprawić plik MBR za pomocą wiersza polecenia. Główny rekord rozruchowy lub MBR informuje system o lokalizacji systemu operacyjnego. Uszkodzony MBR lub dane konfiguracji rozruchu (BCD) są zwykle przyczyną błędu. Oto jak je naprawić za pomocą wiersza polecenia:

 1. Kliknij opcję Opcje zaawansowane w oknie dialogowym komunikatu Automatyczna naprawa.
 2. Wybierz „ Wiersz polecenia ”, aby otworzyć wiersz polecenia.

  Wybieranie wiersza polecenia z Opcji zaawansowanych
 3. Wpisz następujące polecenia jeden po drugim:
 4. Bootrec / rebuildbcd 
 5. Następnie wprowadź następujące polecenia:
   Bootrec / fixMBR Bootrec / fixboot 

  Naprawianie MBR i rozruchu
 6. Po zakończeniu procesów zamknij wiersz polecenia i uruchom ponownie system.
 7. Sprawdź, czy błąd został naprawiony.

Rozwiązanie 4: Zainstaluj ponownie system Windows

Wreszcie, jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie rozwiąże problemu, masz tylko jedną opcję. Będziesz musiał ponownie zainstalować system Windows. Stracisz wszystkie pliki na dysku systemowym, ale tak właśnie będzie, jeśli chcesz ponownie użyć systemu. Nie ma innego sposobu rozwiązania problemu.

Ciekawe Artykuły