Jak otworzyć Menedżera urządzeń w systemie Windows 10

Doradzają: Kliknij Tutaj, Aby Naprawić Błędy Systemu Windows I Optymalizować Wydajność

Menedżer urządzeń to narzędzie dostępne w każdej wersji systemu Windows, którego głównym celem jest identyfikacja wszystkich podłączonych urządzeń. Pozwala użytkownikowi wykonywać zadania zarządcze związane ze sterownikami sprzętowymi. Można go użyć do zainstalowania / odinstalowania sterownika urządzenia, można również dodać urządzenie sprzętowe oraz włączyć / wyłączyć urządzenie. Menedżera urządzeń można także używać do przeglądania ważnych informacji o wszystkich znanych podłączonych urządzeniach.

Menadżer urządzeń

Jak można uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń?

Dostęp do Menedżera urządzeń można uzyskać na kilka sposobów, tutaj są najbardziej popularne.

 • Poprzez wyszukiwanie początkowe : Menedżer urządzeń można łatwo otworzyć za pomocą paska wyszukiwania znajdującego się pod menu Start.
 • Poprzez menu szybkiego dostępu : Możesz również uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń poprzez menu prawym przyciskiem myszy.
 • W oknie dialogowym Uruchom : okno dialogowe Uruchom umożliwia również otwarcie Menedżera urządzeń.
 • Za pomocą wiersza polecenia : wiersz polecenia umożliwia także uruchomienie narzędzia Menedżer urządzeń.
 • Poprzez właściwości systemu : Właściwości systemu mają skrót prowadzący do menu Menedżera urządzeń.
 • Z menu Zarządzaj : menu Zarządzaj można również użyć do otwarcia Menedżera urządzeń.
 • W panelu sterowania : możesz również otworzyć Menedżera urządzeń, uzyskując dostęp do panelu sterowania.
 • Za pomocą Windows PowerShell : Możesz także użyć Windows PowerShell, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

Metoda 1: Otwarcie Menedżera urządzeń poprzez wyszukiwanie w menu Start

Możesz łatwo użyć wyszukiwania w menu Start, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  1. Otwórz menu Start, klikając przycisk Start w lewym dolnym rogu.
  2. Teraz wpisz menedżera urządzeń w pasek wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter, jeśli nie ma paska wyszukiwania, po prostu zacznij pisać, a pojawi się pasek. Spowoduje to otwarcie narzędzia Menedżer urządzeń.

   Wyszukaj Menedżera urządzeń

Metoda 2: Dostęp do Menedżera urządzeń za pomocą menu Szybki dostęp

Jest to jedyna metoda, która pozwoli Ci otworzyć Menedżera urządzeń z podwyższonymi uprawnieniami administracyjnymi.

  1. Aby otworzyć menu szybkiego dostępu w systemie Windows, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk Start lub nacisnąć Windows + X
  2. Teraz przytrzymaj klawisze Shift + Ctrl i kliknij Menedżer urządzeń, aby otworzyć go z uprawnieniami administracyjnymi.

   Otwieranie Menedżera urządzeń poprzez menu Szybki dostęp

Metoda 3: Otwarcie Menedżera urządzeń za pomocą okna dialogowego Uruchom

Można również użyć okna dialogowego Uruchom.

  1. Na klawiaturze naciśnij klawisze Windows + R, a następnie wpisz devmgmt.msc a następnie naciśnij Enter . Spowoduje to uruchomienie menedżera urządzeń.

   Otwieranie Menedżera urządzeń za pomocą okna dialogowego Uruchom

Metoda 4: Dostęp do Menedżera urządzeń za pomocą wiersza polecenia

CMD ma również możliwość otwarcia Menedżera urządzeń.

 1. Na klawiaturze naciśnij klawisze Windows + R, a następnie wpisz CMD i naciśnij klawisz Enter. Otworzy się wiersz polecenia.

  Otwieranie CMD za pomocą okna dialogowego Uruchom
 2. Gdy wiersz polecenia pojawi się na ekranie, wpisz devmgmt.msc i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  Wpisz devmgmt.msc w CMD

Metoda 5: Otwarcie Menedżera urządzeń za pomocą właściwości systemu

  1. Otwórz menu Start i wpisz Ten komputer, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.
  2. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu, a następnie kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć właściwości systemu.
  3. Teraz znajdź opcję Menedżer urządzeń, która znajduje się w lewym panelu właściwości systemu. Kliknij go, aby otworzyć narzędzie Menedżer urządzeń.

   Otwieranie Menedżera urządzeń poprzez narzędzia systemowe

Metoda 6: Dostęp do Menedżera urządzeń za pomocą menu Zarządzaj

Menu zarządzania może łatwo zapewnić dostęp do Menedżera urządzeń.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten skrót na komputerze na pulpicie.
 2. Teraz kliknij Zarządzaj.
 3. Teraz znajdź i kliknij przycisk Menedżer urządzeń znajdujący się na lewym panelu. Spowoduje to otwarcie Menedżera urządzeń.

  Otwieranie Menedżera urządzeń poprzez Zarządzanie komputerem

Metoda 7: Użycie Panelu sterowania, aby uzyskać dostęp do Menedżera urządzeń

Dostęp do Menedżera urządzeń można również uzyskać z Panelu sterowania.

 1. Otwórz menu Start, klikając przycisk Start, a następnie wpisz panel sterowania, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.
 2. Teraz po otwarciu panelu sterowania kliknij menu Sprzęt i dźwięk.

 3. Teraz kliknij opcję Menedżer urządzeń w obszarze Urządzenia i drukarki. To da ci dostęp do Menedżera urządzeń.

Wybierz Menedżera urządzeń

Metoda 8: Uzyskaj dostęp do Menedżera urządzeń za pomocą Windows PowerShell

Kiedy wszystkie inne opcje nie działają, w ostateczności należy użyć aplikacji Windows PowerShell, aby otworzyć Menedżera urządzeń, oto jak to zrobić.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Windows PowerShell w menu szybkiego dostępu.

  Otwórz PowerShell poprzez menu Szybki dostęp
 2. Gdy okno PowerShell pojawi się na ekranie, wpisz devmgmt.msc a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń.

  Wpisz devmgmt.msc w PowerShell

Ciekawe Artykuły